Bronzani

Bronzani je prvi rang koji se dobija za aktivnost na sajtu Movie Talks Community sa ostvarenim prvim poenima (points) pri registraciji naloga !